Teenused

Haljastuskeskus on Teile abiks järgnevate tööde teostamisel:

 • Puude raie, sanitaar- ja kujunduslõikus
 • Kändude freesimine ja juurimine
 • Pinnase planeerimine
 • Metsa istutus
 • Valgustus raided
 • Harvendus raided harvesteriga ja käsimeestega
 • Metsa kokku vedu
 • Kasvava metsa ots
 • Metsa raieteenuse ost
 • Metsamajandamis kavade koostamine ja hindamine
 1. Kasvava metsa ost – Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid parimate hindadega. Pakkumise koostame operatiivselt metsahindamise välitööde tulemuste põhjal.
 2. Metsa ülestöötamine – Teostame harvendusraideid ning lageraideid. Raiebrigaadides töötavad kogenud ja koolitatud töömehed. Raiet teostame vastavalt kokkuleppitud tehnoloogilisele skeemile ja säästva metsanduse põhimõtetele. Suurimaks koostööpartneriks on RMK.
 3. Metsa kokkuvedu – Metsa kokkuveoks kasutame kaasaegset metsaveotehnikat

Võtke ühendust